Η καλλιτεχνική κοινότητα Arty θετικά, στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης, διοργανώνει εκδηλώσεις σε ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη και πιστεύει πως η κοινωνική αλλαγή είναι υπόθεση όλων μας.

Αρχές, ιδανικά, αξίες, που πρεσβεύει η ομάδα μας

 • Δεχόμαστε την διαφορετικότητα των ανθρώπων (φύλλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, ομάδα)
 • Όλοι οι άνθρωποι σαν οντότητες έχουν ακριβώς την ίδια αξία
 • Η αλληλεγγύη και η προσφορά στο συνάνθρωπό είναι απαραίτητα συστατικά για ένα καλύτερο κόσμο
 • Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης, ακούμε τους άλλους με κριτική σκέψη και δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις.

Αγαπημένες λέξεις

 • Ειλικρίνεια
 • Δικαιοσύνη
 • Σεβασμός
 • Εντιμότητα
 • Αλληλεγγύη
 • Αλτρουισμός
 • Αγάπη

 

Καθημερινά 24 ώρες
Ήχοι της φύσης για ηρεμία και χαλάρωση